Lisää vientiä huipputuotteille uusia teknologioita ja toimintatapoja hyödyntämällä

Social sharing

Containers

Viennin kehittämisessä pitäisi perinteisten viennin edistämiskeinojen lisäksi hyödyntää merkittävästi enemmän uusinta teknologiaa ja suunnata myynti ja markkinointi uusille markkina-alueille sekä kanaviin. Nykypäivän vientiä on hankala nostaa kasvuun osallistumalla alan messuille, pörräämällä vientirenkaissa ja käymällä viennin edistämismatkoilla. Sen lisäksi, että se on kallista, on se monesti myös varsin tehotonta.

Tosi asia on, että asiakkaat (sekä B2C että B2B markkinoilla) ovat yhä valveutuneimpia ostajia. He haluavat säästää aikaa ja varmistua tuotteesta jo kauan ennen kohtaamista myyjän kanssa. Asiakkaat viettävätkin runsaasti aikaa tuotteiden tutkimiseen ja vertailuun verkossa sekä erilaisissa digitaalisissa kanavissa. Ostoprosessista 60-90% tehdään siis jo ennen varsinaista yhteydenottoa. Viennin näkökulmasta uuteen teknologiaan perustuvat myynti- ja markkinointimenetelmät ovat suuri mahdollisuus. Jo kohtuullisella panostuksella voidaan saavuttaa näkyvyys myös maailmanmarkkinoille ja näin moninkertaistaa potentiaaliset asiakasmäärät.

Tämä ei kuitenkaan riitä! Todella menestyväkseen yrityksen täytyy rakentaa kokonainen uuden teknologian markkinointikoneisto, jossa eri toiminot integroituvat saumattomasti yhteen: Markkinointiviestintä, asiakasanalytiikka, asiakaspalautteet, kyselyt ja myynti. Yrityksen täytyy etenkin varmistaa , että markkinoinnin tuottamat myyntivihjeet kulkeutuvat varmuudella edelleenhoidettaviksi. Tämän uudenlaisen koneiston rakentaminen saattaa vaatia kipeitäkin päätöksiä. Joskus koko vanha toimimaton olemassaoleva järjestelmä on parempi hylätä kuin tekohengittää heikoilla rakenteilla. Toisaalta tämä vaatii monesti rakennemuutoksia ja lisäopiskelua markkinointi ja myyntiorganisaatiossa, kun osaamisvaatimukset muuttuvat.

Tivissä oli markkinoinnin osaamisen uusista vaatimuksista hyvä artikkeli:

Markkinointi tarvitsee kipeästi it-osaamista

Onneksi Suomeen on syntymässä uudenlainen yrittäjäsukupolvi, jolle viimeisimmät teknologiat ja koko maailma markkina-alueena ovat itsestäänselvyyksiä. Maailmalla on hienoja esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat kansaivälistyneet lyhyessä ajassa digitalisaatioa hyödyntämällä ja joista meidän kannattaa ottaa mallia. Vain ennkkoluulottomalla uusien mallien hyödyntämisellä pääsemme uudelle aallonharjalle.

The following two tabs change content below.
Myynti ja markkinointi sekä niihin liittyvien työvälineiden kehitys on ollut Kain intohimona ja työnä jo useamman vuosikymmenen ajan. Nykyisin Kai edistää markkinoinnin ja myynnin siirtymistä digiaikaan.

One Comment

  1. Kiitos hyvästä kommentista. Asia on sen verran laaja, että kuvaan tarkemmin käytäntöä ja toimintalogiikkaa seuraavissa blogikirjoituksissa.

    Näinhän se on, että ratkaisevaa b2b myynnissä on juuri tuo henkilökohtainen myyntityö. Yhtä tärkeää on myös, että myyjällä on jatkuvasti riittävä määrä hyviä liidejä, joille hän voi aloittaa henkilökohtaisen myyntityön. Itse olen käytännössä todennut mallin toimivaksi.

    Markkinointikoneiston tavoite on siis tuottaa laadukkaita liidejä myyjille.

Leave a Reply