One Comment

  1. Asiaa vain vähän sivuten (tuohon kakkoskohtaan), väittäisin myyjän tehokkaimman työkalun olevan asiakkaan kanssa täytetty tuottolaskelma. Näin mielestäni pystytään rahalliset hyödyt tuomaan parhaiten asiakkaan silmien eteen. Koska meistä kaikki ymmärtävät €uroilla puhuttua kieltä.Jos taas hyöty on esim. säästetty aika, esittäisin senkin ennemmin €uroilla kuin työtunteina. Tunnit eivät johtajalla tunnu missään, mutta eurot varmasti tuntuvat.

Leave a Reply