One Comment

  1. Tokihan voidaan myös ajatella että vaikka myyntitulos on huonompi, ei duuni silti ole mennyt hukkaan, koska jonkun on kuitenkin rämmittävä se prospektointisuo läpi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vastaa vielä tähän: