Mikä pienten yritysten markkinoinnissa menee pieleen, osa 1

Social sharing

Tehokas markkinointi ei ole helppoa – varsinkaan pienille yrityksille, joiden käytettävissä olevat resurssit ja varat ovat rajallisia. Samat vältettävissä olevat virheet tahtovat toistua monissa yrityksessä vuodesta toiseen. Tässä onkin pienten yritysten markkinoinnin tyypillisiä virheitä esittelevän sarjamme ensimmäinen osa.

Virhe #1: Markkinoinnilla ei ole selkeästi määriteltyjä tavoitteita

Tavoitteiden asettaminen markkinoinnille pitäisi olla itsestään selvää, mutta eipä se sitä hyvin monessa yrityksessä useinkaan ole. Kuinka sitten markkinoinnille asetetaan järkevät ja täsmälliset tavoitteet?

  • Aloita määrittelemällä, miten asiakas hyötyy tuotteistasi tai palveluistasi. Muista, että tämä tulee tehdä asiakkaan näkökulmasta. Tätä kutsutaan usein arvo- tai palvelulupaukseksi.
  • Määrittele samalla kohdeasiakkaan profiili, joka kertoo selvästi, keitä täsmälleen ovat asiakkaat, joita pyrit tavoittelemaan.

Kun nyt tiedät, keitä tavoittelemasi asiakkaat ovat, mistä heidät löytää ja mitä heille haluat viestiä, on markkinoinnin tavoitteiden asettaminen paljon helpompaa. Hyvin asetetut tavoitteet tunnistaa siitä, että ne ovat

  1. selkeitä ja yksikäsitteisiä
  2. mitattavia
  3. saavutettavissa olevia
  4. perustuvat asioihin, joihin voit vaikuttaa
  5. aikataulutettuja, ts. niillä on deadline

Tämä pätee myös markkinointiin. Tavoite markkinoinnillesi voisikin sitten olla esimerkiksi seuraavankaltainen:

  • Määrittelemääsi kohderyhmään kuuluvat kaikki pääkaupunkiseudun yli 20 työntekijän lakiasiaintoimistot, jotka käsittelevät epäonnistuneisiin tietotekniikkaprojekteihin liittyviä riita-asioita.
  • Tavoitteena on identifoida kohderyhmästä seuráavan 3 kk aikana 15 tällaista lakiasiaintoimistoa, jotka voisivat hyötyä yrityksesi tarjoamista konsultointipalveluista, ja saada niihin ensimmäinen kontakti.

(Tämä esimerkki on mielikuvituksen tuotetta. Kaikki yhtäläisyys todellisuuden kanssa on pelkkää sattumaa.)

Tavoitteiden asettaminen markkinoinnille ei ole vaikeaa, muttaa jää kumma kyllä usein tekemättä isommiltakin yrityksiltä. Tarvitaan vain muutamia perusasioita, hieman suunnittelua ja systemaattinen toteutus.

The following two tabs change content below.

Pekka Sahlsten

Pekka työskentelee konsulttina CRM-kehityshankkeiden parissa Crementum Oy:ssä.

Leave a Reply