Mitä on hyvä sisältömarkkinointi?

Social sharing

Sisältömarkkinointi ei selvästikään ole suomen kielessä kovin yleisesti käytetty termi, sillä Google löytää tuolla hakusanalla tätä kirjoitettaessa vain 716 hakutulosta. Esimerkiksi hakusanalla “internetmarkkinointi” löytyy 134 tuhatta hakutulosta.

Sana on käännös englanninkielisestä vastineestaan content marketing, jolla tarkoitetaan sisällön tuottamista ja jakamista tarkoituksena tarjota laadukasta, merkityksellistä ja arvokasta tietoa potentiaaliselle asiakkaille heidän ostoprosessinsa tueksi. Sisällöllä pyritään paitsi saamaan myös pitämään lukijoiden huomio ja lisäämään samalla tietoisuutta yrityksestäsi. Markkinointisisällön jakamiseen voidaan käyttää esimerkiksi blogeja, www-sivuja, web-seminaareja, podcasteja, nettivideoita, uutiskirjeitä ja erilaista ladattavaa materiaalia, kuten oppaita, white papereita ja e-kirjoja. Käytännössä sisältömarkkinointi on siis synonyymi modernille internetmarkkinoinnille, joka perustuu laadukkaaseen sisältöön.

Miten sitten tehdään hyvää sisältömarkkinointia? B2B-markkinoinnissa potentiaaliselle asiakkaalle täytyy tarjota merkityksellistä sisältöä ja luoda dialogi usein hyvin pitkänkin myyntisyklin ajaksi. Tämä onnistuu hyvin vain, jos yritys tuntee kohdeasiakkaansa ja ymmärtää heidän ostokäyttäytymistään.

Monet markkinoijat erehtyvät ajattelemaan, että kaikki sisällön kohteena olevat asiakkaat ovat valmiita ostamaan. Osaavat sisältömarkkinoijat kuitenkin ymmärtävät, että asiakkaiden ostoprosessi täytyy ottaa huomioon niin sisällön tuottamisessa kuin jakelussa, kuten esimerkiksi kotisivun rakenteessa.

Varhaisessa ostoprosessin vaiheessa olevat asiakkaat tarvitsevat helposti löytyvää perustietoa. Perusasioiden selvittyä asiakkaat mielellään tutustuvat syvällisempään tietoon, kuten oppaisiin tai videoihin, jotka kertovat, miten yrityksesi tulisi ratkaisemaan heidän ongelmansa.

Mielestäni hyvä mittari laadukkaalle sisällölle tässä vaiheessa on, että se on hyödyllistä potentiaaliselle asiakkaalle, vaikka hän ei koskaan ostaisi yritykseltäsi mitään.

Vielä pitemmälle ehtineet asiakkaat haluavat varmistua, että yrityksesi on oikea valinta, jolloin mm. asiakasreferenssit ovat tärkeätä sisältöä heille. Ja kun he lopulta ovat valmiita ostamaan ja ottamaan yhteyttä yritykseesi, täytyy se luonnollisesti tehdä heille mahdollisimman helpoksi.

Sisältömarkkinoinnissa olennaista on siis tuntea potentiaaliset asiakkaat ja ymmärtää heidän ostoprosessinsa. Sen jälkeen asiakkaan kuhunkin ostoprosessin vaiheeseen tuotetaan oikeanlaista sisältöä sopivalla tavalla jaeltuna. Varsinkin pitkien myyntisyklien B2B-markkinoinnissa tämä kaikki vaatii huolellista suunnittelua ja hyvää sisällön kohdentamista.

The following two tabs change content below.

Pekka Sahlsten

Pekka työskentelee konsulttina CRM-kehityshankkeiden parissa Crementum Oy:ssä.

Leave a Reply